GDPR

Naše daňová kancelář je v souladu s GDPR

Informujeme Vás v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR), že Vaše osobní údaje, jež nám poskytnete, budou zpracovány naší kanceláří pro účely zhotovení a podání daňových tvrzení, dále přehledů OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Kromě údajů nezbytných pro výše uvedená podání bude využita adresa elektronické pošty a mobilní telefon z důvodu plnění ze smlouvy jako prostředků operativního bezodkladného kontaktování poradcem.

Údaje budou uloženy po dobu trvání našeho vztahu a dále nejméně deset let po jeho ukončení z důvodů oprávněného zájmu správce - řešení pojistných a škodních událostí, prokazování splnění povinností dle tzv. AML zákona atd. Proti tomuto zpracování svých osobních údajů máte právo vznést písemně nebo ústně námitku.

Po celou dobu uložení údajů máte právo na informace o jejich zpracování, můžete si k nim vyžádat přístup a požadovat případnou aktualizaci (opravu).

Máte právo podat dozorovému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů nebyly splněny povinnosti správce (zpracovatele) nebo že nebyla adekvátně ochráněna Vaše práva.